Predavači

Nastavni kadar

Predavač engleskog jezika

Tijana Dabić je osnovne studije završila iz oblasti Anglistike (osnovne (2006) i master studije (2008) dok je zvanje doktora nauka stekla iz oblasti Metodike nastave na katedri za Pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 2016. 

Svoju nastavničku karijeru je započela u privatnoj školi stranih jezika „Britannica“ u Novom Sadu (2005 -2008) gde je stekla značajno iskustvo u predavanju stranog jezika na svim nivoima.  Na Univerzitetu Sinergija Bijeljina svoju karijeru je započela 2008. kao nastavnik engleskog jezika struke, ali je u međuvremenu fokus nastave vremenom prebačen na Filološki fakultet i na grupu didaktičko-metodičkih predmeta, što zapravo predstavlja pored engleskog jezika struke njen najveći interes i domen u kome se razvija. U periodu od 2017-2021 na poziciji dekana Filološkog fakulteta Univerziteta Sinergija savesno i odgovorno  organizuje i rukovodi celokupnim procesom rada i odvijanjem obrazovne naučne delatosti. Početkom 2022. godine odlučuje da se okuša u oblast onlajn obrazovanja i pokreće svoj biznis pod imenom Tradigital English Teacher.

Konstatno se usavršava na konferencija i seminarima i u njima aktivno učestvuje. Autor je velikog broja publikacija (radova (preko 30) i udžbenika(9) ). Više.

Obična Ja

Posvećena i ponosna mama troje dece, na istim talasnim dužinama sa njima;
Supruga stalno zauzetog inženjera-preduzetnika, strastvenog pčelara i vinara u razvoju;
Knjiški moljac od ranog detinjstva;
Slikar amater;
Poštovalac umetnosti, mašte i stvaranja;
Ljubitelj knjiga i filmova iz domena fantazije i naučne fantastike;
Pohodnik pozorišta;
Entuzijastični sportista sa faličnim kolenom i petom;
Obožavatelj svih testa i peciva sa delimičnom intolerancijom na gluten;
Svestki putnik u razvoju;
Kao mala želela sam da skočim iz padobrana, da živim u Americi i da radim za National Geographic kao fotograf i reporter.

Istaknute publikacije