Uslovi korištenja

Uslovima korištenja definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (dalje u tekstu: „Korisnik“ ili „Kupac“) omogućavaju kupovinu proizvoda iz naše ponude.

Zadržavamo pravo promjene Uslova korištenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi Korisnik posebno prije svake kupovine trebalo da provjeri informacije u vezi sa Uslovima korišćenja.

1. Upotreba web sajta

Sav materijal na ovom web sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstaviti kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mjestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete mijenjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamjena za profesionalni savjet. Sve savjete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik. Ovaj web sajt niti bilo ko od njegovih vlasnika, menadžera, direktora, zaposlenih, partnera, oglašivača ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta.

1.1. Sadržaj sajta

Sav materijal na ovom web sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstaviti kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni savet. Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik. Ovaj web sajt niti bilo ko od njegovih vlasnika, menadžera, direktora, zaposlenih, partnera, oglašivača ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta.

1.2 Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da Kompanija ima pravo (ali ne i obavezu) da procjeni sadržaj prije nego što ga postavi na sajt.
Kompanija može učiniti sve ili nešto od navedenog:

 • da nadgleda dostavljene sadržaje;
 • da dozvoli, izmjeni ili odbije da ih postavi;
 • da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmjeni štetne ili neprikladne sadržaje);
 • učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite Kompanije ili usklađivanja sa pravnim normama;

Kompanija kao i kompanije sa kojima je povezana, nemaju kontrolu nad, niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.

Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

1.3 Linkovi sajtova trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Kompanija ne kontroliše, niti je odgovorna za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
 • Nisu bezbjedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
 • Sadrže klevete, vređaju;
 • Povređuju pravo intelektualne svojine.

2. Privatnost podataka

Da bismo uspješno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaši lični podaci: Vaše ime i prezime, puna adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavijestimo o trenutnom statusu narudžbine. Kompanija se obavezuje će čuvati privatnost svih njenih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, Korištenje naših servisa podrazumjeva saglasnost korisnika da mu šaljemo email i/ili sms obavještenja. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing i sms lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Kompanije odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Pored navedenih, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posjetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posjećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korištenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Kupac se slaže da Kompanija njegovu adresu i broj telefona može dati kurirskoj službi, radi lakše komunikacije u vezi sa isporukom.

Takođe, ukoliko se Kupac složio da prima poruke obaveštenja prilikom registracije ili kupovine bez registracije, Kompanija ima pravo da putem e-mail poruka šalje obaveštenja u vezi sa radom sajta, promocije i drugi marketinški i drugi materijal. Kompanija se obavezuje da ove podatke neće dijeliti sa trećim licima.

Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije izrazio saglasnost za navedeno. Za sva dodatna pitanja Kupac može kontaktirati Kompaniju putem e-maila ili telefona.

Za sve ostale sadržaje koje Kupac objavi preko sajta u vidu prijedloga, komentara i sl. smatraće se da nisu povjerljivi i neće podleći zaštiti. Kupac snosi odgovornost za tačnost objavljenih podataka, a ukoliko su informacije koje pruža netačne, neprecizne ili nepotpune, prihvata mogućnost da ga Kompanija udalji sa sajta.

3. Sprečavanje pristupa

Saglasni ste da Kompanija po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vrieme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da ni Kompanija, ni preduzeća sa kojima je povezana, neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom sajtu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.

4. Registracija

Registracija nije obavezna da bi se kupovina realizovala.

Kupac snosi svu odgovornost za tačnost i popunjenost podataka koji su unijeti prilikom registracije na sajt.

Nakon završetka procesa registracije Kupac stiče mogućnost za pristup pojedinim personalizovanim sadržajima kao što su podaci o narudžbini ili status kupovine. Kupac registracijom potvrđuje:

 • Da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja web prodavnice Kompanije.
 • Tačnost i potpunost navedenih podataka u obrascu
 • Da je saglasan da Kompanija može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da navedene podatke može davati trećim licima (kurirska služba) u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga web prodavnice kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Registrovani korisnici su u obavezi da sve vrijeme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje web prodavnice, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine na isključivo sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

5. Naručivanje

Kao vid brze kupovine, Kupac nije u obavezi da se registruje na sajt kako bi izvršio kupovinu. U tom slučaju, neće moći da koristi neke od funkcija sajta koje su raspoložive registrovanim korisnicima (npr. lista želja, brza kupovina i slično).

Kao registrovan korisnik, nakon unošenja svog korisničkog imena i lozinke, Kupac pored ostalog ima i uvid u svoje prethodne kupovine kroz istoriju prodaje, kao i mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.

Porudžbina putem sajta je moguća za sve proizvode na sajtu klikom na dugme „DODAJ U KORPU“. Sve kupovine koje se realizuju putem korpe su finalne i opozive samo ako se Kompanija na vreme (pre dostave) obavesti o promenama .

6. Prijem porudžbine od strane Kompanije

Nakon zaključenja porudžbine, na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće proslijeđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Kompanije. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je provjeriti ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema da pošalje na email adresu.

Kompanija zadržava pravo da u slučaju da postoji izvjesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši provjeru podataka koje je Kupac naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Kompanija takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obaviješten emailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Kompanije.

Kompanija zadržava pravo otkazivanja porudžbine usljed tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obaviješten putem email-a koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Kompanija pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Kompanije da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje, nakon čega Kupcu prosljeđuje informacije o realizovanim sredstvima sa platne kartice Kupca (ukoliko je izabrana opcija plaćanja karticom).

O svakoj promjeni statusa porudžbine Kompanija će obavijestiti Kupca upućivanjem notifikacionog email-a na kontakt email adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.

7. Rezervacije proizvoda u korpi

Proizvod koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisan čak i nakon zaključenja porudžbine. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde porudžbine od strane Kompanije, koju će Kompanija dostaviti Kupcu putem email poruke. Kompanija zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da poručene proizvode isporuči, otkaže dio ili kompletnu porudžbinu u slučaju da nije u mogućnosti da poručeni proizvod nabavi, o čemu će putem email-a informisati Kupca.

8. Cijene

Cijene proizvoda su izražene u KM (konvertibilnim markama) i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promjeni cijena sve do potvrde porudžbine. Kompanija garantuje cijenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promjenu cijene pre izvršene isporuke.

Kompanija zadržava pravo da promjenu cijena pojedinih artikala iz ponude realizuje na dnevnom nivou, u cilju obezbjeđivanja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac biti jasno i blagovremeno informisan.

Cijena dostave zavisi od cjenovnika kurirske službe putem koje se šalje pošiljka.

9. Plaćanje

Web prodavnica omogućava plaćanje artikala iz svoje ponude pouzećem (fizički, pri preuzetoj robi) i plaćanje uplatnicom odnosno e-bankingom. Način plaćanja Kupac bira pri zaključenju porudžbine na websajtu.

9.1. Plaćanje pouzećem

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje pouzećem prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, u obavezi ste da paket koji Vam bude dostavljen na adresu platite kuriru na licu mjesta. Imajte u vidu da kurir možda neće imati sitnog novca da Vam vrati kusur, te se potrudite da imate tačnu sumu za plaćanje koju imate u konfirmacionom mailu koji ste dobili prilikom potvrde kupovine.

9.2. Plaćanje uplatnicom

Uplata se realizuje na osnovu podataka sadržanih u elektronskoj formi uplatnice koja se generiše u trenutku kada je Kompanija potvrdila porudžbinu Kupca u svom sistemu. Ovu uplatnicu Kompanija će dostaviti Kupcu putem email-a. Popunjavanje polja „Poziv na broj“ prilikom realizacije uplate je obavezno jer je ono vezano za identifikacioni broj transakcije, odnosno porudžbine na koju se uplata odnosi.

Kompanija će isporučiti Kupcu samo artikle za koje je primio potvrdu o uplati od svoje banke. Nakon prijema informacije od banke Kompanija će promijeniti status porudžbine iz „U obradi“ u status „Spakovana – spremna za isporuku”.

10. Isporuka

Kompanija ima zaključen ugovor sa kurirskom službom na teritoriji Bosne i Hercegovine. Kompanija inicira usluge kurirske službe pošto je Kupac potvrdio porudžbinu. Sve porudžbine napravljene i potvrđene od strane Kompanije do 18h biće isporučene sutradan.

Ukoliko je porudžbina izvršena preko vikenda (subota ili nedelja) ili tokom praznika, isporuka se vrši prvog sledećeg radnog dana.

11. Reklamacije

Mi u Kompaniji rado prihvatamo sugestije, priedloge, kritike i reklamacije jer nam je zadovoljstvo naših klijenata (Kupaca) najvažnije. Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rješavanja reklamacija kupaca na robu.

Kupac ima pravo da izjavi prigovor odnosno da uputi Kompaniji obavještenje o fizičkim (materijalnim) nedostacima na robe, emailom ili telefonom, u roku od 8 dana od dana prijema robe, u suprotnom se smatra da je robu primio u ispravnom stanju.

Zakon ne predviđa povrat sljedeće robe:

 • robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.
 • zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene u našoj  web prodavnici Kupac može prijaviti Kompaniji upućivanjem email–a na adresu info@tradigitalenglishteacher.com. Obavezan dio sadržine Zahtjeva za reklamacije jeste broj transakcije (broj pošiljke koji ste dobili u email poruci prilikom potvrde kupovine) i broj fiskalog računa po kome je transakcija realizovana, kao i slika proizvoda za koji se ulaže reklamacija.

Kompanija će na upućen zahtjev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem reklamacionog lista na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Kompanije o daljem postupanju po pitanju proslijeđene reklamacije.

12. Zakon i nadležnosti

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Bosne i Hercegovine, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Brčkom uz primenu prava Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.

13. Pravila za programe lojalnosti, ankete, akcije i slične promocije

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.

14. Ograničenja

Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.

15. Promjena uslova korištenja

Kompanija može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

16. Promjene sajta

Kompanija zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u cjelini ili djelimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području. Korištenjem sajta saglasni ste da ni naša kompanija, kao ni kompanije s njom u vezi, nisu odgovorne za bilo kakve izmjene i Vaš nastavak korišzenja značiće da promjene prihvatate.

17. Tačnost podataka

Kompanija nastoji da podatke/informacije objavljene na sajtu održava tačnim i ažurnim – ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posljedice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika informacija/podataka da jesu. U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavijestite, kako bi izbjegli eventualne neprijatnosti.

18. Obaveštenja korisnika

Ako imate bilo kakva pitanja ili primnedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na „Kontakt“ stranici.

PAŽNJA

Upotrebom ovog web sajta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili sve navedene Uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj web sajt.