TEST 3: ENGLESKI JEZIK (A1-C2)

Ako veruješ da je tvoje znanje jezika na visokom nivou i želiš to da potvrdiš odluči se za ovaj test koji testira od početnog A1 nivoa do visoko naprednog C2.
Sadrži: 60 pitanja
Potrebno vreme:  15-20 minuta.