Kursevi engleskog jezika online

 A1 i A2 nivo uz proverene nastavne metode

Kako izgleda kurs?

Svaki kurs se sastoji od 10-12  LEKCIJA. Najbolje je jednu lekciju rasporedeti u okviru 1 SEDMICE. Da biste prešli lekciju potrebno je 3 SATA aktivnog rada. Preporučujemo da dnevno radite 25 MINUTA i da ne prelazite gradivo ubrzano jer je potrebno da se usvojeno slegne i da se poveže staro i novo. To znači da ti je potrebno oko 3 MESECA da
završiš kurs i stekneš funcionalno znanje.

Predlažem ti da virneš kako je osmišljen sadržaj svake lekcije u videu koji sledi:

Pokreni video
Jasan put učenja

Naglasak na
komunikacionim situacijama
Prevod reči i objašnjenja
na maternjem jeziku
Zvučno i slikovito
podržan vokabular
Dostupnost na
svim uređajima
Jednostavno plaćanje

Tradigitalni kursevi engleskog jezika

Iako spektar učenika za koje su namenjeni ovi kurseva engleskog jezika može biti izuzeteno širok, inicijalna ideja je bila da se kreiraju kurseve za „lažne početnike“ (engl. false beginners) – ljude koji su kroz obrazovanje učili engleski jezik, ali nisu zadovoljno svojim znanjem i žele da ga obnove ili nadograde. Profesori engleskog jezika se kroz svoj radni vek često susreću sa odraslim ljudima koji su učili engleski jezik kroz školovanje, a zapravo nemaju osnovno bazično funkcionalno znanje jezika. Zašto je to tako? Šta vi mislite? Pre nego što krenemo s odgovorima hajde prvo da utvrdimo sledeće:
Gеneracije koje su išle u osnovnu i srednju školu ’90-tih i ’00’ su uglavnom imali engleski od petog razreda do završnog razreda srednje škole. Kasnije se engleski jezik uveo od prvog ili drugog razreda. Znači u prvom slučaju 9 godina, a u drugom slučaju 12 godina. Neki su imali i na studijama, pa možeo dodati još godinu ili dve na to. Nakon svega toga desi se da bivši učenici, sada odrasli ljudi ne znaju da kažu 5-6 rečenica o sebi, da ne znaju da funkcionišu izgovarajući proste ili prostoproširene rečenice u osnovnim vremenima u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti, a da se sećaju pravila iz gramatike. Pojedini dosta toga i razumeju, ali kada treba da progovore, fali im reči i osnovna struktura rečenice. Pitate se kako?
Sada kada biste zatvorili oči i vratili se u prošlost na čas stranog jezika, prepostavljam da je neke od najčešćih instrukcija koje biste mogli prizvati su: „Pročitaj i prevedi?…Prepiši sa table, uradite ovo za domaći…reci mi šta je Present Simple Tense…ovo će biti za pismenu i slično“. Nekako fali: „Razgovarajte na temu ….ispričaj nam ….opiši…prepiričaj….raspravljaj o…uporedi….upotrebi u rečenici i slično“ . Drugi tip instrukcija zapravo zahteva aktivnu upotrebu jezika, razmišljanje i povezivanje što svukupno dovodi do dugoročnijeg pamćenja, dok prvi gradi uglavnom pasivno znanje koje se bazira na prepozvanju i aktivno se ne možemo upotrebiti. Vremenom obim gradiva se povećavao i kako sam funkcinalni temelj nije bio čvrsto postavljen, na njega nije moglo ništa da se nakalemi. Kako su godine odmicale to je dovelo do velike disproprocije u aktivnom i pasivnom znanju koja često stvara frustraciju, strahove i blokade pri upotrebi jezika.
Da li ste tokom školavanja čuli rečenicu, ili Vam je na neki način bila preneta poruka „ Ako nisu u potpunosti siguran, nemoj se javljati.“ S obzirom, da treba da progovorimo na jeziku koji nije bazično naš, naravno, da nismo potpuno sigurni i skroz je normalno i očekivano da napravimo i poneku grešku. Druga metoda za generisanje i rasplasavanje frustracija i strahova je kada progovorimo da se svaka greška odmah detektuje, znači nekada i u sred rečenice, što često onemogućava svaki nastavak rečenice. Dugoročno čemu to vodi, verujem da znate. U čoveku se stvori uverenje, da i kada se i javi taj bazični impuls da se podigne ruke, da se obuzda i kaže sebi „Bolje da se ne javljam, pogrešiću..ispašću glup…osramotiću se..“ i to prelazi u naviku i postaje obrazac. Scenu preuzimaju učenici koji su sigurni, koji su ili marljivo učili samostalno ili u privatnim školama, ili preko muzike i filma jer imaju sluha i jezik se jednostavno „lepi“. Kako se osećaju oni koju su doneli odluku da ruku drže spuštenu? Kako vreme odmiče, sve gore i manje entuzijastično.

Oni koji bi zapravo trebalo da pričaju više, oni ćute…i tako stignu do svoje trideset i neke godine uvereni da oni zapravo ništa ne znaju ili da to što znaju da nije dovoljno. Vrlo često to ih osujeti da komunikacionoj situaciji pristupe opušteno i da prizovu iz sećanja reči, fraze i konstrukcije koje bi mogli upotrebiti u tom kontekstu. Znači ako bismo sumirali sve ovo gore pomenuto, dva osnovna kamena spoticanja su strah i blokada da se ne napravi greška i ranije akumilirano pasivno znanje jezika kome nedostaje aktivacija to jest konkretna produkcija.

U nadi da omogućimo mnogima da osveže svoje znanje i/ili da steknu znanja i kompetencije da aktivno i funkcionalno koriste engleski jezik kreirali smo za vas 4 kursa, koja na osnovu Zajednički evropski referentni okvir za jezike , pokrivaju osnovne znanje jezika na A1 (Elementary) i A2 (Pre-Intermediate) nivou.
Kursevi su tako koncipirani da imaju jasan tok, vizuelni i zvučni podršku kako vokubulara, tako i rečenica koje takođe prati prevod na maternjem jeziku. Materijal u svakoj lekciji vodi do konkretnih komunikacionih situacija u kojima možeš uvežbati sebe i sa strane govornika i sa strane slušaoca i znati kako da se snađeš u obe prilike.

Probaj prvu lekciju A1 kursa - prvi deo.

Pridružite se našim zadovoljnim studentima

Prijavite se na newsletter

Kursevi su u pripremi

Dana
Sati
Minuta
Sekundi
Budite u toku