Sadržaj kursa
Besplatna osnovna lekcija: FROM HOME TO THE HOTEL
Cilj ove lekcije je da vas nauči kako da ovladate ključnim vokabularom i frazama koje su vam potrebne pri putovanju od kuće do škole. Takođe, ima za cilj da vam demonstrira kako funkcioniše kurs Engleski jezik za putovanja.
0/6
TUTORIJAL za kurs Engleski za putovanja (nije obavezno)
Svrha tutorijala je da upozna korisnika platforme sa konceptom kursa i načinom kako kontrolna dugmad u njemu funkcionišu, namenu pojedinih slajdova i način testiranja znanja.
0/1
Engleski za putovanja
O lekciji


Sačuvaj
0% Završeno